Pronađi posao

Preporučeno

Organization Back2Serbia is looking for investors.

Zašto u Srbiji

Bescarinski uvoz sirovina i poluproizvoda Strani investitori u Srbiji mogu uživati u koristi od slobodnog uvoza sirovina i poluproizvoda izvozno orijentisane proizvodnje. Ova pogodnost može se postići poslovanjem u jednoj od slobodnih zona u Srbiji ili dobijanjem dozvole od carinskih kancelarija za spoljašnju procesnu proizvodnju. U oba slučaja gotovi proizvodi moraju biti 100% namenjeni izvozu. Bescarinski uvoz mašina i opreme Strani investitori su oslobođeni plaćanja carine na uvezenu opr...
Postoji oko 3.000 visoko-kvalifikovanih IT inženjera u Srbiji koji trenutno rade na projektima za strane partnere, pre svega u oblasti proizvodnje softvera i usluga razvoja. Ukupni godišnji prihod samo u ovom pod-sektoru procenjuje se na 100 miliona dolara. IT sektor ima godišnju stopu rasta od 18.3% i projektovani petogodišnji CAGR (Compounded Annual Growth Rate) od 16.8%. Vrednost IT tržišta u Srbiji 2003. godine bila je procenjena na 340 miliona američkih dolara. (Izvor: IDC ICT Sekto...
Srbija je potpisnica Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA) koji se sastoji od zone slobodne trgovine sa 29 milliona ljudi. Ovaj region je jedan od onih koji imaju najviљu stopu rasta u Evropi. Srbija je jedina zemlja van Zajednice nezavisnih drћava koja ima ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom.
Beograd, glavni grad, dobio je nagradu grada budućnosti za juћnu Evropu 2007. od strane fDi Magazine. Kriterijumi izbora: privredni potencijal, isplativost, ljudski resursi, IT i telekomunikacije, saobraćaj, kvalitet ћivota, i promocija SDI.
Srbija je međunarodno priznati lider u poslovnim reformama, kao i dokazana lokacija za investicije u regionu jugoistočne Evrope. Nudi visoko sposoban intelektualni kapital i slobodan carinski pristup za 15% svetskog trћiљta.

Contacts

Contact us at:

Tel.: +381113119585
M.: +381669548279
e-mail: office@back2serbia.com

Preporučeno